Scheidsrechtersvereniging

de Langstraat

  
  

Agenda

  

Scheidsrechter gezocht

Heb je een scheidsrechter nodig? Vraag het via twitter en gebruik de hashtag #scheidsrechtergezocht. Dan verschijnt het in de timeline hieronder en kunnen scheidsrechters die een vrij weekend hebben alsnog de groene grasmat betreden.

Kalender

Sport algemeen

Historie van COVS De Langstraat

 

De vereniging, gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.) in Nederland, is genaamd C.O.V.S. "De Langstraat". Zij is opgericht op 1 februari 1948 en heeft haar zetel in de gemeente Waalwijk.

 

Hieronder een chronologisch overzicht, samengesteld door Dirk Prins

 

Historie COVS De Langstraat

 

1 februari 1948
Scheidsrechters vereniging Waalwijk e.o. wordt opgericht als onderafdeling van Tilburg. Aanvankelijk werd de naam van de vereniging: “Scheidsrechtersvereniging Waalwijk e.o.” Na de oprichting werden de statuten en reglement opgesteld en een aantal jaren later werden deze aan- gepast en gewijzigd. Ook de naam werd veranderd in “COVS De Langstraat”. Helaas zijn veel gegevens uit die periode verloren gegaan. Kennelijk was het geen ‘koek en ei’ want er was volop ruzie tussen de leden ook een bestuurlijke onvrede en dat is mogelijk de reden dat er in die periode tot 1959 niets beschreven is.

 

10 oktober 1959
Heroprichting van De Langstraat. 1e bestuursvergadering vond plaats in café De Nijs te Waalwijk. Vergaderingen en contactavonden vonden vanaf dat moment in dat café plaats.
Het eerste bestuur: De heer Rosenbrand, De heer W.Pot, De heer A.Blom, De heer G.Lodenstijn en De heer H. Smits.

 

23 november 1959
Een binnengekomen rekening van fl 33,50 kon niet betaald worden. De kas was leeg.

 

16 januari 1960
De eerste Algemene leden vergadering bij De Nijs. 6 leden waren aanwezig.

 

20 februari 1961
Na weer heftige bestuursperikelen o.a met Dhr Roozenbrandt was het voltallige bestuur aanwezig. Bij het behandelen van het punt contributie weigerde de heren Lodenstijn en Dekkers te betalen en werden prompt geroyeerd.

 

8 oktober 1962
Algemene Leden vergadering. Vergaderlocatie Hotel Moonen te Waalwijk. 3 bestuursleden en 11 leden waren aanwezig. Opmerking in de rondvraag: 1 februari 1963 zou De Langstraat 15 jaar bestaan. Besloten werd om de contributie met fl 1,00 te verhogen om iets te organiseren. Het bleek niet genoeg te zijn want de penningmeester gaf aan dat er een negatief saldo van fl 37,27 was ontstaan. Dus geen feest.

 

25 oktober 1963
Op deze dag werd er toch, zij het een jaar later, een feestavond georganiseerd t.g.v. het 15- jarig bestaan. De kosten hiervan moesten geheel gedekt worden door een conrtibutie verhoging van fl 10,00 naar fl 12,00 en een balpennen actie.

 

10 september 1963
Mede oprichter van De Langstraat Anton Kerst was inmiddels voorzitter geworden en hij keek terug op de feestavond. De balpenactie had fl 50,00 opgeleverd. Niet alle pennen waren verkocht (fl 90,00) maar men zou proberen om deze ook te verkopen. Anton Kerst leidde de eerst trainingen bij v.v. Waspik.

 

1 september 1964
Jaarvergadering bij Hotel Moonen. Opkomst volgens de voorzitter bedroevend. 12 leden. Cees Rekkers benoemd als bestuurslid. De vereniging telde inmiddels 37 leden.
20 februari 1965 werd voor de eerste keer een z.g. Wildavond gehouden. Bij café Montens te Waspik. Het eerste positieve saldo was een feit en bedroeg fl 221,33. Tot groot ongenoegen werd de training gehouden op de maandagavond en de leden vroegen dit te wijzigen in woensdagavond.

 

22 september 1968
Jaarvergadering café Passier te waalwijk. 14 leden aanwezig. Een aantal jaren sudderde de vereniging verder met ook wat onderling gekibbel. In de vergadering van september in het restaurant van Sporthal Taxandria te Waalwijk werden de nieuwe leden v. Kessel en Wintermans verwelkomd. Dhr. Van Gagel vind het Blad De Scheidsrechter te duur en waardeloos. In de begroting werd fl 200,00 opgenomen voor het 25 jarig bestaan. Er werd een jubileum commissie benoemd bestaande uit de heren Damen, van Kessel, Kocken, Land en Vijst.

 

15 november 1971
Jubileum commissie gaat het 25 jarig bestaan voorbereiden.

 

18 september 1972
Jaarvergaderingen nog steeds bij Montens te Waspik. Dhr. W. Pot en P. Drop zijn overleden en zorgde voor een dieptepunt aldus voorzitter Kerst. Jaap Romers won de wisselbeker spelregels. Jan van Kessel werd geselecteerd voor het betaalde voetbal. De heren Kocken en Versteeg waren gepromoveerd naar de grote KNVB. De Statuten en Reglement worden Koninklijk goedgekeurd.

 

1 februari 1973
De vereniging bestaat 25 jaar. Bijzonder is dat van de festiviteiten weinig bewaard is gebleven. Inmiddels is Anton Kerst afgetreden en als nieuwe voorzitter is Jan van Kessel gekozen.

 

Mei 1974
Ter nagedachtenis aan de plotseling in 1973 overleden bestuurder Cees Rekkers wordt het eerste veldvoetbaltoernooi georganiseerd met de groepen Den Bosch, Tilburg en Breda.

 

25 november 1975
Koninklijke goedkeurig van statuten en reglement ondertekend door Koningin Juliana en staatssecretaris Zeevalking. De trainingen van De Langstraat werden verplaatst van Waspik naar v.v. Baardwijk. Peter van den Tillaart werd gekozen tot bestuurslid.

 

Seizoen 1977-1978
Peter van den Tillaart gekozen in het bestuur

 

1979-1980
Contacten tussen de Duitse scheidsrechtersvereniging uit Unna en de Langstraat.

 

15 september 1980
Dirk Prins wordt als bestuurslid en penningmeester gekozen als opvolger van Martin Huigen.

 

1981
John Kocken volgt Jan van Kessel op als voorzitter.

 

1986
werd een jublieum toto gehouden ter voorbereiding van het 40 jarig jubileum. 6 weken werd deze toto gedraaid en dat leverde een mooi bedrag op voor het jubileum.

 

1988
Het 40-jarig bestaan wordt groots gevierd met succes.

 

September 1989
De Grote Club Actie doet zijn intrede bij de Vereniging.

 

September 1991
Leo Beaard start met het clubblad van de Langstaat.

 

1994-1995
John Kocken treedt af als voorzitter na 20 jaar bestuurslid en 15 jaar voorzitter te zijn geweest. Hij wordt opgevolgt door Kees van Doorn. Tijdens de ledenvergadering worden John Kocken en Peter van den Tillaart benoemd tot leden van verdienste.

 

1995-1996
Kees van Doorn treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Hans ten Hoove

 

30 mei 1998 50 jarig jubileum
Reunie op 7 maart 1998 bij RKDVC. In de businessroom van RKC Waalwijk wordt de receptie gehouden met als ceremoniemeester Jan Van Kessel. Hij belicht de grote waarde voor de vereniging van medeoprichter en erelid Anton Kerst. De KNVB reikt onderscheidingen uit aan Henk de Wolf en Henk van de Galiën. Zij krijgen de gouden waarderingsspeld uitgereikt. Leo Beaard, Dirk Prins, Willie Timmers en Rolf Edelenbos ontvangen de zilveren waarderingsspeld. Henk de Wolf en Piet lodenstijn, ontvangen uit handen van de districtsvoorzitter Rinus Schreuder, de COVS waarderingsspeld voor het 25- jarig lidmaatschap. Anton Kerst krijgt de hoogste onderscheiding van de COVS en een Wandbord als cadeau. De grandioze feestavond wordt gehouden in café Het Vosje te Waalwijk.

 

Seizoen 1998 – 1999
Na 20 jaar trainen bij v.v. Baardwijk werd een samenwerkings overeenkomst aangegaan met de Base- en Softbalvereniging De Kickers. Daarin werd vastgelegd dat COVS De Langstraat gebruik mocht maken van de gehele sportcomplex met als tegen prestatie de opbrengst van de kantine. Dat bleek een zeer goede stap.

 

Vrijdag 7 mei 1999
werd het Cees Rekkers toernooi voor de 25e keer gespeeld. Het eerste toernooi werd gespeeld op 7 mei 1974.

 

September 2000
10 jaar grote club actie. 4173 loten verkocht. Netto winst fl. 16.000

 

13 oktober 2001
Johan van Tilburg gehuldigd als landelijke scheidsrechter van de maand.

 

Seizoen 2001-2002
In gebruikname van de lichtinstallatie trainingsveld bij de Kickers grealiseerd door Peter van den Tillaart, Gerrit Kolsloot, Leo Beaard, Jan IJpelaar, Piet va Hilst, Mari van Assen, Sjaak van Ree en Dirk Prins.

 

Mei 2002
Leo Beaard stopt als redacteur van het clubblad. Piet van Hilst, Gerrit Kolsloot en Dirk Prins nemen de redactie over.

 

Oktober 2002
Jaap Romers wordt gehuldigd tijdens de jaarvergadering voor het 40- jarig lidmaatschap van de COVS.

 

7 mei 2004
Cees Rekkers toernooi voor de 30e keer gespeeld.

 

2 juni 2004
Medeoprichter en erelid Antoon Kerst op 76-jarige leeftijd overleden.

 

14 mei 2005
Het spelregelteam van de Langstraat werd NEDERLANDS KAMPIOEN. Het team bestond uit Johan van Tlburg, Roel van der Werff, Jan Ulijn met als reserve en coach Sjaak van Esch.
Willie Timmers zat in de jury.

 

20 september 2005
Tijdens de jaarvergadering wordt bestuurlid Jos Klerks gehuldigd voor het 25 jarig lidmaatschap van de COVS. Dirk Prins ontvangt de onderscheiding “de gouden scheidsrechter” van de COVS voor 25 jaar penningmeester en bestuurslid. Leo Beaard 25 jaar lid van de COVS wordt gehuldigd door Piet Jansen van het district en voorzitter Willie Peijnenburg.

 

17 december 2005
Jan van der Eerden op 72 jarige leeftijd plotseling overleden.

 

14 februari 2006
Tijdens het spelregelkampioenschap van de Langstraat wordt Willie Timmers gehuldigd als Kampioen van Nederland spelregels Futsal. Hij kreeg uit handen van Godfied de Bekker, vertegenwoordiger van het LCS, de beker en attentie uitgereikt.

 

19 mei 2006
Gerrit Kolsloot in het zonnetje gezet tijdens het Cees Rekkers toernooi wegens het bereiken van de 70- jarige leeftijd wat betekende dat hij moest stoppen met fluiten. Sjaak van Esch had een boerenkapel geregeld die Gerrit een serenade brachten.

 

8 juli 2006
Ons trouw lid en 110 % RKDVC er Toon Schapendonk is op 74- jarige leeftijd overleden.

 

15 augustus 2006
Hoofd Technische commissie Sjaak van Esch stopt met bestuur en TC.

 

19 september 2006
Johan van Tilburg, Denie de Bie en Roel van der Werff krijgen de zilveren speld van verdienste van de COVS opgespeld door Hans de Wild. Jos Klerks kreeg bij deze gelegenheid de gouden speld uitgereikt.

 

28 september 2006
Walter Lucassen was op deze traningsavond aanwezig om Willie Timmers te huldigen voor het feit dat deze gekozen was als scheidsrechter van de maand. Het was de tweede keer dat een lid van ons deze eer te beurt viel.

 

17 oktober 2006
Jaap Romers, oud bestuurslid en scheidsrechters commissielid KNVB werd 70 jaar.

 

6 januari 2007
Het zaalvoetbalteam speelt zich in de finale tegen Breda en moest helaas genoegen nemen met de tweede plaats.

 

18 september 2007
John van Rekum werd in deze jaarvergadering gehuldigd voor zijn 40- jarig lidmaatschap van de COVS. Willie Timmers, Mozes Tuhumury en Louck Everaars waren allen 25 jaar lid van de COVS. Zij kregen de bijbehorende spelden uitgereikt van Walter Lucassen.19 december 2007
Hans ten Hoove is geselecteerd voor het EK 2008. Hans en Adriaan Inia zullen Pieter Vink assisteren op dit toernooi. Een historische gebeurtenis.

 

14 maart 2008
De Langstraat organiseert de districtsfinale voor spelregelteams van de jeugd. Het team van Yerseke won deze finale.

 

14 juni 2008
Feestavond op zaterdag in de Ouwe Toren ter gelegenheid van het 60- jarig bestaan. Dit feest werd intern gevierd. E.e.a. was voorbereid door de jubileum commissie bestaande uit: Gerrit Kolsloot, John Kocken, Albert van Rijsingen en Dirk Prins. Het optreden van tonprater Rene van Boxtel was het hoogtepunt van de avond.

 

Oktober 2008
Het bestuur van de Langstraat is gewijzigd. Voorzitter Willie Peijnenburg heeft de voorzittershamer overgegeven aan Roel van der Werff die had aangegeven te willen stoppen als secretaris. Killy Mandemakers op dat moment nog hoofd van de TC bood zich aan om het secretariaat te gaan voeren, maar na de jaarvergadering besloot Killy zich niet beschikbaar meer te stellen voor het bestuur na diverse discussies. Ton Verreijt meldde zich aan om secretaris te worden hetgeen door de leden goedgekeurd werd. Willie Timmers vulde de functie van bestuurslid en hoofd van de TC in.

 

1 maart 2009
Ons oudste lid Piet Lodenstijn 60 jaar getrouwd. Piet en zijn Jo zijn resp. 80 en 79 jaar oud en Piet is vanaf 1 april 1973 lid.

 

1 september 2009
Ons lid Dr. Ir. Willie Peijnenburg promoveert bij de Faculteit der \wiskunde en natuur wetenschappen tot Bijzonder hoogleraar Environmental Toxicology and Boidiversity. Willie is werkzaam bij het laboratorium voor Ecologische Risico- beoordeling van het Rijksinstituut voor Volks gezondheid en Milieu (RIVM).

 

13 oktober 2009
Jaarvergadering, Peter Bosmans wordt door de COVS en KNVB gehuldigd voor het 25 jarig lidmaatschap. Hij krijgt uit handen van Wim Ippel de ziveren waarderingsspeld van de COVS en van Tini van Poppel de waarderingsspeld van de KNVB. Ook Peter van de Broek wordt in het zonnetje gezet voor het 25 jarig lidmaatschap van de COVS.
Daarna kwam John Kocken aan de beurt die maar liefst 40 jaar lid is van de COVS. Eeder al tijdens het 40 jarig jubileum van de Langstraat was John onderscheiden met de gouden waarderingsspeld van de KNVB. Voorzitter Roel sprak John toe en reikte hem namens het bestuur en leden een attentie uit.

 

24 april 2010
Spelregelteam van De Langstraat wordt derde bij het Nederlands kampioenschap.

 

12 oktober 2010
Secretaris Ton Verreijt is tijdens de jaarvergadering aftredend en niet herkiesbaar. Gerrit de Haas wordt in deze vergadering gehuldigd voor zijn 25- jarig lidmaatschap van van de COVS en ook is hij 25 jaar scheidsrechter van de KNVB. Door de bond wordt Gerrit niet gehuldigd omdat hij ook nog consul is!!!! Dirk Prins ontvangt een attentie van voorzitter Roel voor 30 jaar bestuur en 35 jaar scheidsrechter.

 

8 December 2010
Ons lid Piet Lodenstijn is op 81-jarige leeftijd overleden.

 

28 januari 2011
Ons lid Ad van den Anker overlijdt op 63-jarige leeftijd.

 

6 februari 2011
Ons lid Jan van Kessel overlijdt op 73 jarige leeftijd.

 

15/22 februari 2011
Reanimatie cursus door Jan Poort van EHBO Kaatsheuvel voor 10 leden en zij zijn alle geslaagd voor deze belangrijke activiteit.

 

11 oktober 2011
Er wordt in deze jaarvergadering afscheid genomen van een prominent lid Johan van Tilburg. 20 jaar clubblad, 19 jaar gigantisch veel loten verkocht voor de grote club actie. 9 jaar lid van de TC en spelregelteam. Spelregelkenner van grote klasse. Uit handen van Dirk krijgt hij attentie aangeboden namens het bestuur en leden.
Jan Ulijn wordt benoemd tot bestuurslid en hoofd van de TC. Van Willie Timmers wordt ook afscheid genomen en voorzitter Roel spreekt Willie toe en overhandigt hem een attentie. Yoerak van Voorst wordt benoemd tot secretaris zodat het bestuur weer compleet is.
Jaap Romers wordt gehuldigd voor het 50 jarig lidmaatschap van de COVS. Wim Ippel van het district zuid 1 spelt bij Jaap de onderscheiding op en Roel bied Jaap een attentie aan namens De Langstraat.

 

7 januari 2012
Tijdens het zaalvoetbal toernooi te Bavel is Dirk Prins onderscheiden met de gouden waarderingsspeld van de KNVB. Deze werd aan hem uitgereikt door Peter van Waasdorp als afgevaardigde van de KNVB.

 

15 oktober 2012
COVS de Langstraat koopt samen met de Kickers een AED apparaat dat komt te hangen in de kantine. Na een inzamelingsactie hebben onze leden die de opleiding gevolgd hebben tot reanimator nu eindelijk ook het “gereedschap”.
Secretaris Yoerak bestelt een nieuwe Website voor De Langstraat en hij gaat een en ander inrichten en opzetten.

 

November 2012
Scheidsrechters van onze groep gaan medewerken aan het door RKC-Waalwijk georganiseerde Battle voor jeugd voetballers van de diverse stadswijken. Deze actie staat in het teken van “strijd, vebondenheid en sportiviteit in de wijk”.

 

10 november 2012
Jeannette Klerks, echtgenote van ons bestuurslid Jos, is na een jaren lange strijd tegen de gevreesde ziekte op 56-jarige leeftijd overleden.

 

1 februari 2013
De Langstraat bestaat 65 jaar. De website www.covsdelangstraat.nl is officieel van start gegaan. 

Inloggen Mijn Langstraat

Verjaardagen

    Er zijn vandaag geen leden jarig

binnenkort jarig:

Steun de COVS en koop hier

adverteren?

Word lid van de COVS

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze site zijn al ingesteld. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk